Mullah Nasrudin en verandering

 

nasMullah Nasrudin was oud geworden en sprak: ”Toen ik jong was smeekte ik God mij de kracht te geven de wereld te veranderen. In het midden van mijn leven realiseerde ik dat ik nog niemand had veranderd en ik smeekte God mij de kracht te geven de mensen om me heen te veranderen, die dat immers zo hard nodig hadden. Nu ben ik oud en mijn gebed is eenvoudiger geworden, ik smeek God mij de kracht te geven mijzelf te veranderen”.

 

 


 

Bronnen

Literatuur

Literatuur Deel 1: A tot en met K

All-Ghazzali

De redder uit de dwaling

Scriptorium, Amsterdam (1966)

(Verder lezen)

   
 

 Literatuur Deel 2: L tot en met Z

Leadbeater, C.W.L.

De Chakra's

Theosofische Vereniging, Utrecht (1980)

ISBN 90 6175 036 9

(Verder lezen)

   
Links

Overzicht van interessante links

  1. Links vanuit de Gurdjieff traditie (De Vierde Weg)
  2. Links vanuit de Ichadzo / Naranjo traditie
  3. Links vanuit andere stromingen
  4. Links naar andere interessante sites

(Verder lezen)

   

Etymologisch

woordenboek

Archetype

(G archetupon = oorspronkelijk beeld of model. arche= begin, topas= het gevormde, het ingeslagene)

Oerbeeld

(Verder lezen)

   
Encyclopedie

Descartes, Rene

(Lat.: Renatus Cartesius) Frans wijsgeer, wiskundige (1596-1650). In de onzekerheid van zijn tijd wilde Descartes de wijsbegeerte verankeren in een vast uitgangspunt. Daartoe hanteerde hij de "methodische twijfel".

(Verder lezen)

   
Nasrudin

Wie is Mullah Nasrudin?

Verhalen van en over Mullah Nasrudin zijn wijd verspreid over de wereld. De verhalen bevatten wijsheid die met humor wordt gebracht. Ongemakkelijke of zelfs schokkende waarheden worden op een zodanige wijze verteld dat niemand voor het hoofd wordt gestoten.

(Verder lezen)