Mullahnasrudin Nasrudin en Gods wegen

Nasrudin zat op zijn gemak in de schaduw van een walnotenboom. Op een gegeven ogenblik verwonderde hij er zich over dat de pompoenen iets verderop aan een laag kruipende plant groeiden, terwijl de noten aan een majestueuze boom groeiden."Soms begrijp ik Gods wegen niet! "mompelde hij in zichzelf."Het is toch een wonderlijke gril om kleine walnoten aan een hoge grote boom te laten groeien en grote pompoenen aan een lage kwetsbare kruipplant".

Op dat moment viel er een walnoot van de boom, bovenop het hoofd van Nasrudin. Hij stond onmiddellijk op en hief zijn gezicht en armen smekend ten hemel en zei: "O mijn God! Vergeef me dat ik aan uw wegen heb getwijfeld! U bent alwijs. Hoe slecht zou het mij vergaan zijn als pompoenen aan bomen zouden groeien".

 


INTRODUCTIE

1.  introductie

Inleiding

Deelnemers aan de workshops en toehoorders van lezingen begonnen steeds meer te vragen om mijn bevindingen over het Enneagram in een of andere vorm te publiceren.

(Verder lezen)

   
2.  copyright

Copyright

De gehele inhoud van de  website Enneagramstudies.com valt onder copyright van Leo Castelein, Groningen. Hoewel het auteursrecht van de site uitdrukkelijk is voorbehouden is het toegestaan....

(Verder lezen)