Mullah nasNasrudin en de aandacht.

Op zekere dag was de Mullah op een bruiloft waar hij voor was uitgenodigd. Hij kwam aan in zijn gewone, wat eenvoudige kleding, zoals eigenlijk iedereen droeg. Niemand nam notitie van hem en hij kon ook de aandacht van de bedienden niet trekken, zodat hij niets te eten of te drinken kreeg.

"Dit gaat niet goed" dacht de Mullah bij zichzelf en vertrok zonder opgemerkt te worden.

Hij kwam wat later terug in zijn mooiste zijden gewaad en zijn prachtige jas van zeldzaam bont. Vanaf het moment van binnenkomst werd hij overstelpt met aandacht en complimenten, hij kreeg de beste plaats aan de tafel en de bedienden vlogen voor hem om zijn wensen te vervullen.

Glimlachend doopte hij de slip van zijn bontjas in het voedsel, terwijl hij zei

"Tast toe, mijn bontjas."

"Wat doe je Effendi?" riepen de gastheer en sommige gasten geschokt.

"Wel, ik nodigde zojuist mijn bontjas uit om deel te nemen aan dit feestmaal, aangezien hij zoveel respect verdient. Een paar minuten geleden, zonder mijn jas, werd ik zelfs niet opgemerkt. Door die jas word ik overstelpt met attenties."


 

Verbredende studies

 1. Jung:  Het Enneagram en de analytische psychologie van Carl Jung
   
 

Deel 1: Inleiding

Nog in bewerking

(Verder lezen)

   
 

Deel 2: Het Enneagram en de structuur van het bewustzijn

Nog in bewerking

(Verder lezen)

   
 

Deel 3: Het Enneagram en de inhoud van het bewustzijn

De negen punten op de omtrek van het Enneagram, worden door zowel Gurdjieff als Ichadzo essenties genoemd. De kennis daarvan wordt door hen gezien als objectief, dat wil zeggen het zijn geen interpretaties van de waarnemer (subject) maar eigenschappen van het waargenomene (object)

(Verder lezen)

   
 

Deel 4: Het Enneagram en de dynamica van het bewustzijn

Bij het Enneagram wordt niet gedacht in tweetallen maar in drietallen. Denken in tweetallen leidt al snel tot polariteiten of tegenstellingen, het ene tegenover het andere. Denken in drietallen opent de mogelijkheid om steeds in termen van elkaar aanvullende tegendelen met een overstijgende heelheid te denken.

(Verder lezen)

   
 

Deel 5: Het Enneagram en de typologie van het bewustzijn

Nog in bewerking

(Verder lezen)

   
 

Deel 6: Slotconclusies, afronding

Nog in bewerking

(Verder lezen)

   
 

Deel 7: Bronnen

De indeling en een klein deel van de samenvattingen van de theorie van Jung zijn ontleend aan de voortreffelijke site over persoonlijkheidspsychologie van Dr. C. George Boeree aangevuld met informatie uit de verschillende boeken van Jung uit de literatuurlijst.

(Verder lezen)

   
2. Mandala:

 Is het Enneagram een mandala?

Het sanskriet woord "mandala" betekent in algemene zin "cirkel".  Meer speciaal op psychologisch, religieus en cultisch gebied wordt met een mandala een cirkelvorm bedoeld die gevuld is met symbolen. Mandala's worden over de hele wereld en in vele, zo niet alle culturen gevonden en vertegenwoordigen dan ook een belangrijk archetype.

Verder lezen