De Acht
Van Invloedrijke Aanwezigheid naar Wraakzuchtige Controle

image004_003

Mullahc23.jpg (13 kb) Nasrudin en de bron van waarheid

Een wijze man zei eens tegen Mullah Nasrudin, “Als je de Waarheid vindt, werp het dan in de bron”.Wat later kwam De Mullah een blinde vrouw tegen, die hem vroeg om haar te helpen de straat over te steken.“Wat is uw naam mevrouw?” vroeg de Mullah. “Mijn naam is Waarheid” antwoordde de vrouw. Nasrudin greep haar onmiddellijk vast en wierp haar in de bron.

Essentie: Uiteenzetten

De acht is de essentie van aanwezigheid, van je neerzetten, je uiteenzetten in de wereld. Almaas noemt deze essentieHeilige Waarheid.Waarheid wordt binnen onze cultuur vaak gezien als een vorm van kennis en dan zou het beter passen bij essentie Vijf. Hier is een andere vorm van waarheid bedoeld, namelijk niet het kennen van de waarheid maar het zijn van waarheid. Dit is een rechtstreeks ervaren van jezelf als deel van de Aanwezigheid. Die Aanwezigheid is overal, op alle plaatsen en in alle tijden. Maar misschien is beter gezegd dat Aanwezigheid een aspect van eeuwigheid is en als zodanig tijd en ruimte omvat.

In het verhaal van Mullah Nasrudin geeft de wijze hem de raad om een gevonden waarheid terug in de bron te werpen. Daarmee is gezegd dat een waarheid gescheiden of zelf onderscheiden van de bron geen waarheid maar slechts een opvatting is. Waarheid in contact met de bron brengen is makkelijker gezegd dan gedaan, want als de Mullah iemand ontmoet die zich Waarheid noemt en haar in de bron werpt, doet hij iets dat zinvol lijkt maar in feite nergens op slaat.

Uiteenzetten en de ervaring

De basis van deze essentie is invloedrijke aanwezigheid, het in bezit hebben of in bezit nemen van de wereld. Dit is natuurlijk leiderschap op basis van gezag en niet op macht. Voor gezag is het voldoend er te zijn in aanwezigheid van Waarheid.

Een piekervaring van Uiteenzetten zou kunnen zijn:

“Het leven is overal aanwezig en wordt geleid vanuit een diep niveau van Zijn, dat liefdevol zijn invloed doet gelden”.

Archetypen: De mythische Held, de Koning in oorlogstijd, Odin, Wodan, Christus.

De mythische Held is degene die geroepen wordt naar een bijzondere bestemming. Hoewel in eerste instantie op zoek naar het overwinnen van de vijand, naar maatschappelijk aanzien of macht, is dat slechts de eerste fase in de Queeste van de Held. De tweede fase is het overwinnen van de draak, het symbool voor de schaduw van de Held. De derde fase is het verwerven van de schat, bijvoorbeeld het huwelijk met de jonkvrouw, het bereiken van de graalburcht en/of het verwerven van het koningsschap. Waar de Een op een verantwoordelijke positie de Koning in vredestijd is, geldt voor de Acht die een verantwoordelijke positie bekleedt, vaak het archetype van de Koning in oorlogstijd, gericht op bescherming of expansie van zijn gebied.

De Noord-Europese god Wodan is eveneens een archetype van de Acht. Wodan is de Alvader maar ook de god van de krijgers en de god van de strijd. De Edda stelt: “Hij heet ook Walvader want allen die in de strijd sneuvelen zijn Zijn aangenomen zonen en worden opgenomen in het Walhal”. Het Walhal is dus de plek waar de gesneuvelde krijgers verbleven. Zij werden Einherjar genoemd, de mannen van het ene leger. De Einherjar oefenden zich in het Walhal elke dag in de strijd, want zij moesten goed in vorm zijn en voorbereid worden op Ragnarok, de wereldondergang in de eindtijd. Wodan zou dan de krachten van het Licht aanvoeren tegen de Machten van de Duisternis die onder leiding van de God Loki staan.

Ook Christus is te zien als een archetype van de Acht. In de middeleeuwen ontwikkelt zich het beeld van Christus Pantokrater, de heerser over de wereld. Ook kan in dit verband nog gewezen worden op Christus als krijgsgod tijdens de kruistochten. Het Heilig Krijgsmanschap voerde terug op de voorchristelijke traditie van de Wodanverering. Wat kon er mooier zijn dan als vazal van Christus Zijn land te bevrijden en dan bovendien nog aflaat van zonden te verwerven?

image008_003De Dwaling van de Acht(naar Riso en Hudson)

De dwaling

Mensen die een achtstrategie hebben ontwikkeld, vertellen dat ze al op jonge leeftijd het gevoel hadden dat ze volwassen moesten zijn. Zij moesten zich verdedigen tegen en overleven in een bedreigende wereld. Ze hadden al vroeg in hun leven het gevoel dat het niet veilig was om zacht en toegevend te zijn. Meer en meer zagen ze dit als een teken van zwakte.

Als kind begrepen ze: “Je mag niet kwetsbaar zijn of iemand vertrouwen”.

De innerlijke wond

Als kind namen ze niet waar, ook al is dat misschien wel gezegd: “Je zult niet verraden worden”.

Zo ontwikkelde het kind het angstige vermoeden:“Anderen willen mij kwaad doen of mij overheersen”.Deze angsten werden naar de achtergrond van het bewustzijn geschoven.

Het imago

Op basis van zijn essentie van aanwezigheid en invloed heeft de Acht het volgende nastrevenswaardige imago ontwikkeld:“Ik ben sterk, assertief, direct, vindingrijk, op actie gericht, hardnekkig, robuust, onafhankelijk”.

De strategie

Alsstrategiestreeft de Acht naar waardering door sterk te zijn en controle uit te oefenen.

Karakterisering van de Acht

KARAKTERISERINGEN:
Krijger
Bepaler,
Leider,
Baas,
Confronteerder,
Strijder,
Uitdager.
VERVORMINGEN:
Vechtjas,
Krachtpatser,
Bombast,
Potentaat,
Tiran,
Manipulator.

 

Mullah Nasrudin c23.jpg (13 kb) en de os

Mullah Nasrudin bezat een os met zulke prachtige grote horens dat hij er wel tussen zou willen zitten. Telkens als de Mullah de os zag bedacht hij hoe graag hij eens tussen die horens zou zitten. Op een dag kwam de os vlak voor hem liggen. Dat was de gelegenheid en de Mullah sprong tussen de horens en ging zitten. De os stond op en wierp hem onmiddellijk af. Hij herkreeg zijn bewustzijn toen zijn vrouw huilend bij hem stond. "Huil niet vrouw" zei hij, "ik heb me lelijk bezeerd maar ik heb gedaan waar ik zin in had".

image011_003De strateeg: de Krijger

De strateeg of subpersoonlijkheid die op dominante wijze een bij de Acht passende strategie hanteert noem ik de Krijger. Hij is immers de persoon die de wereld in bezit probeert te nemen en de uitdagingen en dus de strijd aangaat.

Het verhaal van Mullah Nasrudin en de os laat de behoefte van de Krijger aan uitdagingen en kicks zien. Als het moeilijk wordt zal een Krijger de uitdaging aangaan en het juist gaan doen, ook al vinden anderen het gevaarlijk of nutteloos.

De Strategie van de Krijger.

De Krijger wil de wereld in bezit nemen op het grensvlak van Macht en Waarheid en heeft vaak een haarscherp gevoel voor wat waar is. Alsstrategiestreeft de Acht naar waardering door sterk te zijn en controle uit te oefenen. De Krijger is het dominante, assertieve en confronterende type. Hij is actiegericht, waarheidsgetrouw en soms entrepreneur en/of imperiumbouwer. Sterke Achten laten zich door geen obstakel tegenhouden om hun doel te bereiken.

Achten streven naar het imago:“Ik ben sterk, assertief, direct, vindingrijk, op actie gericht, volhardend, waarheidsgetrouw en onafhankelijk”.

De Krijger wordt meestal gewaardeerd vanwege:

  1. Zijn directheid, hij maakt van zijn hart geen moordkuil.
  2. Het staan voor zijn vrienden en medewerkers, het opkomen voor zwakkeren.
  3. Zijn inzet, hij geeft al zijn energie voor de goede zaak.

De Schaduw van de Krijger.

Naranjo noemt deze strategie: “Wraakzuchtige Verwaandheid”. De Acht heeft een onderstroom van wraakzucht in zich. Dit als reactie op de pijn, de vernedering en de onmacht die in de kinderjaren zijn ervaren. De bordjes zijn als het ware verhangen, “het is nu mijn beurt om te genieten” ook als dat voor anderen pijn betekent. De Acht is in feite opstandig, de asociale karaktertrek kan ook worden gezien als boze opstandigheid die zich uit in wraakzuchtige bestraffing van de wereld.

De spreekstijl is vaak uitdagend, onthullend, confronterend.

 

De Krijger stoot nogal eens af vanwege:

  1. Het gebrek aan tact, het soms niet goed luisteren naar anderen.
  2. De neiging om alles en iedereen te willen controleren, het intimideren en manipuleren.
  3. Het gebrek aan scrupules, de onmatigheid en de daarbij passende alles of niets benadering.

Als Essentie Acht tot bloei komt

Als het de Krijger lukt om zijn successtrategie, die dus ook zijn overlevingsstrategie is te laten vallen, dan komt er een bijzonder mens tevoorschijn. Hij voelt zich in zijn handelen rechtstreeks verbonden met en aangestuurd door het grote geheel, terwijl hij tegelijkertijd volledig individu blijft met een eigen wil. Hij is dan het voorbeeld van een zelfsturend of autonoom mens.

Op zijn best is hij dan excellent, koninklijk, ondernemend, waarbij obstakels of decorum niet hinderen.

In vogelvlucht: