De Drie
Van Stralend Schenken naar Schone Schijn

Mullah Nasrudin c23.jpg (13 kb) en het streven

Op een dag zei Mullah Nasrudin tegen me: “Had ik maar meer grond.”

Ik vroeg hem: “Maar waarom? Zoveel grond als je nu hebt, is toch genoeg.”

Hij zei: “Ik zou behoorlijk wat meer koeien kunnen fokken.” Ik vroeg hem: “En wat zou je met die koeien willen doen?”.

Hij zei: “Ze verkopen en er geld voor maken.”

”En dan? Wat wil je dan met dat geld gaan doen?” ”Nog meer land kopen.”

Ik vroeg hem: “Waarvoor dan?”

”Om nog meer koeien te fokken.”

Essentie: Straling, Stralen.

De Drie is de essentie van de naar buiten gerichte activiteit. Almaas spreekt hier over Heilige Harmonie, Heilige Wet en Heilige Hoop. Het is de energie van het activeren van anderen, van daadkracht, dadendrang en expansie. Het is het dynamische, schenkende creatieve element in de wereld dat naar alle kanten straalt, het is het Licht in de wereld.

Het verhaal van Mullah Nasrudin laat de neiging tot en de zinloosheid van de ongebreidelde expansie van de Drie zien. Door de complementaire energie van de Zes kan er evenwichtigheid ontstaan binnen de 6 – 9 – 3 driehoek.

Stralen en de ervaring

Bij de Drie past het gevoel voor de wereld zinvolle activiteiten te doen, overigens zonder dat deze essentie aangeeft welke vorm dat dan precies heeft. De specifieke vorm bij een bepaald persoon wordt gedefinieerd in de Vier, waar het oorspronkelijke of unieke werkzaam is. De drie geeft de energie voor het realiseren van de (nieuwe) mogelijkheden. Binnen deze essentie voelt dit als actie binnen de natuurlijke ontvouwing van de werkelijkheid.

Een piekervaring van Stralen zou kunnen zijn:

”Niets gebeurt op zichzelf, dingen ontvouwen zich als vanzelf en vinden plaats op het juiste moment. Ik heb een eigen taak in het doen van binnen het geheel passende activiteiten .

Archetypen: De Zon, Re, de Vader, de Man, Sol Invictus, De Demiurg, de Schepper, Christus.

De Zon of de Zonnegod is het belangrijkste archetype voor de Drie. Het is de mannelijke creërende kracht die met zijn energie de schepping voedt en helpt te verschijnen. Bij de oude Egyptenaren was dit Re de zonnegod, bij de Romeinen was dit Mithras, de gezant van Ahura Mazda, de Heer van de heerscharen van het Licht. Vandaar dat Mithras de titel de Sol Invictus, de Onoverwonnen Zon droeg. Sommige Romeinse keizers waren ingewijd in de Mithrasmysteriën en namen de titel Sol Invictus over. Ook in het oude Europa waren er van oudsher zonnegoden (Green, 1991) .

In vele scheppingsverhalen is de Schepper of de Bouwer van de wereld niet de Allerhoogste of de uiteindelijke grondslag van het Zijn. We spreken dan over de Demiurg als bouwmeester van de wereld, in onderscheid tot de Allerhoogste.

In een wat andere vorm is binnen het christendom ook Christus een archetype voor de Drie, hij is immers "Het Licht der Wereld”. Onder andere Dante trekt dat in zijn Divina Commedia ook door in de symboliek waarbij Christus gelijk gesteld wordt met de zon.

De Dwaling van de Drie (naar Riso en Hudson)

De dwaling

Een gezond jong kind is een en al levenslust, beweging en activiteit, de wereld is er om in te spelen en om geëxploreerd te worden. Een groep jonge kinderen is vol energie, beweging, lawaai, de kinderen lijken onvermoeibaar. Bij het ouder worden “moet” dat veranderen, kinderen leren “zich te gedragen”, hun vuur in te houden.

Deze discipline, het aanpassen aan de mores van de omgeving gaat ten koste van de expressie van de levensenergie van het kind. Die levensenergie wordt stap voor stap geremd. Ook hier wordt het kind ontkend in zijn specifieke manier van zijn. De basisbehoefte die in de essentie Drie niet vervuld wordt is: “Er wordt van je gehouden om jezelf”.

De innerlijke wond

Het kind zan dan het angstige vermoeden krijgen dat het geen eigen identiteit heeft en zo ontstaat het negatieve zelfbeeld “Ik ben waardeloos, zonder intrinsieke waarde”. Ook hier zal het kind die “waarheid” naar de achtergrond van zijn bewustzijn verbannen.

Een deel van het kind weet dat dit onwaar is, dit is het deel dat zich niet gezien en niet gewaardeerd weet. Het passende gevoel is verdriet en het kind ervaart dit als: “Ik ben verdrietig, want ik word niet gezien zoals ik ben” . Als het kind gaat geloven dat dit waar is wordt dit: “ik ben verdrietig want ik deug niet zoals ik ben”.

Het imago

Dit gevoel van ondraaglijke innerlijke leegte wordt gecompenseerd door het construeren van een nastrevenswaardig imago. Dat beeld wordt geconstrueerd op basis van wat hij denkt dat anderen bewonderenswaardig vinden en heeft de volgende strekking: “Ik ben bewonderenswaardig, begeerlijk, voortreffelijk, met onbegrensde mogelijkheden”.

De strategie

De strategie van uit deze essentie wordt dan: Ik ben succesvol en laat dat ook zien, want dan ben ik iemand”.

Karakterisering van de Drie

KARAKTERISERINGEN:
Winnaar,
Ondernemer,
Succesvolle werker,
Doener,
Pragmaticus,
Scoorder

VERVORMINGEN:
Streber,
Macho,
Haantje,
Druktemaker,
Opgeblazen ballon,
Statuszoeker,
Narcist
Performer.

 

Mullah Nasrudin c23.jpg (13 kb) en het armelui's maal

Mullah Nasrudin at een armelui's maal van linzen en brood. Zijn buurman, van wie gezegd werd dat hij een wijs man was, leefde in een groot huis en dineerde met weelderige maaltijden die hem door de keizer werden geschonken. Hij zei tegen de Mullah “Als je alleen maar leerde hoe je de keizer kon behagen en onderdanig zou zijn net als ik, dan zou je niet op linzen en brood hoeven te leven”. Nasrudin antwoordde: “Als jij alleen maar leerde hoe je op linzen en brood kon leven, zoals ik, zou je de keizer niet hoeven te behagen noch onderdanig hoeven te zijn”.

De Strateeg: de Presteerder

Een persoon of subpersoonlijkheid die op dominante wijze een bij de Drie passende strategie hanteert noem ik een Presteerder. Hij is de persoon die vooral gericht is op succes, op prestaties en op het laten zien van wat hij gepresteerd heeft.

De strategie van de Presteerder

De Presteerder heeft vanuit zijn essentie een contact met de dynamische levensenergie. De Presteerder is dan ook energiek, daadkrachtig en ondernemend. Als strategie streeft de Drie naar waardering van anderen door succesvol te zijn en dit in de vorm van uiterlijkheden vooral ook te laten zien. De Drie is het op succes georiënteerde, zich aanpassende type. Hij is pragmatisch en houdt van uitdagingen, is zelfverzekerd, kan zeer charmeren en is sensitief voor trends.

Drieën streven naar het imago: “Ik ben succesvol, bewonderenswaardig, begeerlijk, aantrekkelijk, voortreffelijk, goed aangepast, effectief, met “onbegrensde” mogelijkheden”.

De Presteerder wordt meestal positief gewaardeerd vanwege:

  1. Charmerend, zelfverzekerd optreden, zich gemakkelijk bewegen in veel sociale situaties en zaken acceptabel kunnun presenteren.
  2. Succes in de zin van voor elkaar krijgen van dingen, het gemak waarmee hij anderen in beweging brengt.
  3. Inspirerend, motiverend, efficiënt optreden.

De Schaduw van de Presteerder

Naranjo noemt deze strategie: “Succes door Narcisme”. Om zijn gevoelens van waardeloosheid te compenseren schept de Drie een positief zelfbeeld dat is gebaseerd op wat anderen zouden verwachten. Als dat zelfbeeld niet bevestigd wordt, kan de Presteerder ongeduldig, geïrriteerd, boos en beschuldigend worden naar zijn omgeving.

De spreekstijl is vaak wervend en/of inspirerend.

De Presteerder stoot nogal eens af vanwege:

  1. Het competitieve, de preoccupatie met “de beste” te willen zijn.
  2. De gerichtheid op (het ophouden van) uiterlijke schijn, wat tot uiting komt in streven naar sociaal aanzien, machogedrag, imponerende bezittingen enz.
  3. Het feit dat hij slecht tegen kritiek kan. Bij falen legt hij de verantwoordelijkheid buiten zichzelf.

Als de Drie tot bloei komt

Als de Presteerder uit zijn overlevingsstrategie kan stappen en de kwaliteiten van zijn essentie in zuivere vorm tot uitdrukking brengt is de Drie op zijn best. Hij is dan waarachtig, sensitief, doen om het plezier van het doen, levenslustig, sprankelend en een voorbeeld voor anderen.

In vogelvlucht: