Mullah Nasrudin en de keizer

Nasrudin kwam terug in zijn dorp na een bezoek aan de keizerlijke hoofdstad. Denas dorpelingen kwamen naar buiten om te horen wat hij had meegemaakt.“Op dit moment”, sprak Nasrudin, “Kan ik alleen maar zeggen dat de keizer tegen mij heeft gesproken”.

De dorpelingen renden weg om dat bijzondere nieuws verder te verspreiden, alleen de domste dorpeling bleef achter. De achterblijver vroeg “Wat zei de keizer dan tegen je?” “Wat de keizer zei – en wel heel duidelijk en voor iedereen te horen was: – “Ga uit de weg!”". De simpele ziel was diep verheugd. Hij had immers woorden gehoord die echt door de keizer gesproken waren én de man gezien tegen wie ze waren gezegd.

 


BASISCURSUS

Inleiding

Leeswijzer voor en toelichting op de basiscursus

Het Enneagram is een hulpmiddel dat ons kan helpen ons ware zelf terug te vinden. Deze basiscursus geeft vanuit het hulpmiddel Enneagram, kennis van de menselijke persoonlijkheid en inzicht in waar je het ware zelf moet zoeken.

(Verder lezen)

   
De Eén

Van impliciete Orde tot Woedende Deugd 

Deze essentie wordt van oudsher de Wereldorde of de Goddelijke Orde genoemd. Almaas spreekt over Heilige Volmaaktheid. David Bohm, een moderne en gerespecteerde natuurkundige spreekt over de ingevouwen of impliciete Orde.

(Verder lezen)

   
De Twee

Van Liefdevol samenzijn tot Egocentrische Edelmoedigheid

Almaas noemt deze essentie Heilige Wil of Heilige Vrijheid. Ze bestaat uit gevoel voor mensen, respectvolle aandacht en omgang met elkaar. Oog voor de noden van anderen en van zichzelf. In die situatie het juiste weten te doen is een hoge vorm van vrijheid.

(Verder lezen)

   
De Drie

Van Stralend Schenken tot Schone Schijn

De Drie is de essentie van de naar buiten gerichte activiteit. Almaas spreekt hier over Heilige Harmonie, Heilige Wet en Heilige Hoop. Het is de energie van het activeren van anderen, van daadkracht, dadendrang en expansie.

(Verder lezen)

   
De Vier

Van Oorspronkelijk Gezicht tot Gepijnigde Profilering

Dit is de essentie van het bijzondere, het eenmalige en unieke. Almaas noemt deze essentie Heilige Oorsprong. Elk menselijk individu heeft een oorspronkelijk gezicht, hij is enig in zijn soort. Op het niveau van de essenties ervaar je het wonder dat je inderdaad uniek bent.

(Verder lezen)

   
De Vijf

Van Filosofisch Doorzicht tot Geisoleerde Informatie

Vijf is de essentie van waarnemen en betekenis verlenen. Almaas noemt deze essentie Heilige Alwetendheid of Heilige transparantie. Waarnemen betekent jezelf tegenover de schepping stellen en die schepping in zijn geledingen en differentiaties leren onderscheiden.

(Verder lezen)

   
De Zes

Van Vertrouwensvol Ontvangen tot Achtervolgde Achtervolger

De Zes is de essentie van ontvankelijkheid, koestering en tot vorm brengen. Almaas noemt deze essentie Heilige Kracht, Heilig Vertrouwen. Deze energie is binnen de 6 – 9 – 3 driehoek complementair aan de stralende, naar buiten gerichte energie van de Drie.

(Verder lezen)

   
De Zeven

Van Levende Ontvouwing tot Opportunistisch Hedonisme

De Zeven is de essentie van het zich ontvouwende leven. Almaas noemt deze essentie Heilige Wijsheid, Heilig Werk, Heilig Plan. De Hindoes zeggen dat het Universum is geschapen als een dans, zodat de Ene het genoegen mocht smaken van zijn eigen beweging.

(Verder lezen)

   
De Acht

Van Invloedrijke Aanwezigheid tot Wraakzuchtige Controle

De acht is de essentie van aanwezigheid, van je neerzetten, je uiteenzetten in de wereld. Almaas noemt deze essentie Heilige Waarheid.Waarheid wordt binnen onze cultuur vaak gezien als een vorm van kennis en in die vorm past waarheid bij essentie Vijf.

(Verder lezen)

   
De Negen

Van Stromende Volledigheid tot Wrokkige Aanpassing

De Negen is de essentie die het dichtst ligt bij de Oorsprong, alle andere essenties komen tot verschijning uit de Negen. Almaas noemt deze essentie Heilige Liefde. Dit sluit aan bij het middeleeuws Christendom, waarin gezegd werd dat het de Liefde is die het Heelal regeert. De Negen is de Volledigheid, die liefdevol boven alle tegenstellingen staat.

(Verder lezen)