INTRODUCTIE

Inleiding

Deelnemers aan de workshops en toehoorders van lezingen begonnen steeds meer te vragen om mijn bevindingen over het Enneagram in een of andere vorm te publiceren. Zo rijpte langzamerhand het idee voor de site Enneagramstudies.com. Dat is razend veel werk, maar ook leuk om te doen en ik hoop dat het bijdraagt aan het serieus bestuderen en gebruiken van het Enneagram in Nederland.

Het is mijn bedoeling dat de site voortdurend in ontwikkeling blijft doordat er regelmatig nieuwe studies op verschijnen waar de bezoekers profijt van kunnen hebben. Studies zijn mentaal van karakter, dat is belangrijk en nodig maar ook betrekkelijk oppervlakkig. Het Enneagram wordt veel interessanter als je gaat ervaren wat het is en als je daardoor verder komt met je zelfrealisatie.

Leidraad voor de site

Als je het Enneagram helemaal nog niet kent raad ik je aan te beginnen met de Kennismaking dit is een zeer korte introductie op het Enneagram zoals dat als persoonlijkheidsmodel algemeen bekend is.

Weet je al meer of wil je jezelf verder verdiepen, dan kun je de modules van de Basiscursus volgen, dit onderdeel is nog steeds gericht op het persoonlijkheidsmodel maar ook de essenties komen aan de orde, als achterliggende kwaliteiten voor de persoonlijkheid.

In de Verdiepende studies komen de verschillende facetten van het Enneagram aan de orde, wat is de aard ervan, hoe is het opgebouwd en waar staat het eigenlijk voor. Tijdens het schrijven van deze inleiding zijn er jammer genoeg nog geen verdiepende studies beschikbaar.

In de Verbredende studies wordt het Enneagram steeds in een bredere context geplaatst. Het Enneagram is een unieke symbolische figuur, met bijzondere eigenschappen. De figuur staat voor een belangrijk en veelomvattend archetype.

Gurdjieff zei het al, kennis die er echt toe doet past in het Enneagram.

In de verbredende studies wordt het inzicht in het Enneagram vergroot door bijvoorbeeld vergelijkende studies met inzichten uit de verschillende wetenschappen.

In de Toegepaste studies komen werkwijzen en ervaringen met het Enneagram aan de orde, bijvoorbeeld hoe je kunt werken met het Enneagram als energetisch systeem, of interessante coachingservaringen .

Voor verdere verbreding en verdieping is het mogelijk via Bronnen de juiste boeken aan te schaffen dan wel het Internet op te gaan. Ik heb uit de honderden sites er een aantal geselecteerd die de moeite van een bezoekje waard zijn.

Lezen over en zelfreflectie met het Enneagram kan al veel inzicht opleveren. De meeste mensen hebben voor daadwerkelijke diepgang een of andere vorm van mondelinge overdracht nodig. Dat geldt zeker als het er om gaat de meer essentiële niveaus van het Enneagram te verkennen. Een workshop, cursus of persoonlijke coaching zoals deze onder Activiteiten is vermeld kan dan de aangewezen weg zijn. Als je daar voor in bent, ben je van harte uitgenodigd om een van deze activiteiten te volgen.

Ook nodig ik je uit om gebruik te maken van het gastenboek, dan wel een bijdrage te leveren in de discussie over het Enneagram via het platform.

Tenslotte

De studies zijn vrij toegankelijk op Internet om te gebruiken voor persoonlijke studie, kijk ook even bij voorwaarden als je de teksten wilt uitprinten, of wilt gebruiken.

Niet iedereen vind het prettig om langere teksten op Internet te lezen. Zelf uitprinten is behoorlijk wat werk en niet altijd even fraai. Het is ook mogelijk om de teksten in kleur en in een ringbandje tegen vergoeding bij de auteur te bestellen.