Terug naar deel 6

Bronnen

Verantwoording.

De indeling en een klein deel van de samenvattingen van de theorie van Jung zijn ontleend aan de voortreffelijke site over persoonlijkheidspsychologie van Dr. C. George Boeree aangevuld met informatie uit de verschillende boeken van en over Jung uit de literatuurlijst. Op de site van Boeree kan ook een aardige Myers-Briggs test worden ingevuld. De daar gegeven beschrijvingen van de typen is overigens wel erg summier.

De inzichten met betrekking tot de proceslijnen zijn voor een deel afkomstig van de mondelinge lessen van Hans Dijkstra.  

Literatuur:

 

 

Anoniem

 

Gesprekken met Sri Ramana Maharshi

De Driehoek, Amsterdam

 

 

Delden, Jan van

 

Terug van nooit weggeweest: De reizen van Odysseus belicht door Jan van Delden

Samsara, Amsterdam (2003)

ISBN 90-77228 06 3

 

 

Jacobi, Dr. J.

 

Die Psychologie von C.G . Jung: Eine Einfuhrung in das Gesamtwerk .

Rascher Verlag, Zurich (1944)

 

 

Jung, G.C .

 

Psychologische beschouwingen: een keur uit zijn werken (samengesteld door Dr Jolan Jacobi )

Van Veen, Amsterdam (1945)

 

 

Jung, G.C .

 

Psychologische Typen

Servire , ' sGravenhage (1958)

 

 

Jung, G.C .

Over de gronslagen van de analytische psychologie; De Tavistock Lectures 1935

Van Lochem Slaterus , 1970

ISBN 90 6001 144 9

 

 

Jung, G.C .

Het ik en het onbewuste

Servire , Wassenaar (1974)

ISBN 90 6077 125 7

 

 

Jung, G.C .

Zeven preken tot de doden

Lemniscaat (1975)

ISBN 90 6069 254 3

 

 

Jung, G.C .

Over de grondslagen van de analytische psychologie

Lemniscaat , Rotterdam (1976)

ISBN 90 6069 288 8

 

 

Jung, G.C .

Symbols of Transformation : An analysis of the prelude to a case of schizophrenia .

Princeton University Press , Princeton (1976-2)

 

 

Jung, G.C .

Man and his Symbols

Aldus books , London (1979)

ISBN 0 904 04124 7

 

 

Jung, G.C .

Symboliek van de Mandala

Lemniscaat , Rotterdam (1988)

ISBN 90 6069 515 1

 

 

Keers, Wolter A. e.a.

 

Yoga als kunst van het ontspannen

Aura, Het Spectrum, (1989)

ISBN 90 274 2278 8

 

 

Krishnamurti, J.

 

 

The Awakening of Intelligence

Avon books , New York , (1976)

ISBN 0 380 00462 3

 

 

Levinson, Daniel J.

Tijdperken in het leven van de man

Ambo, Baarn (1980)

ISBN 90 263 0450 1

 

 

Naranjo, Claudio

Enneagram: Je persoonlijkheid verklaard

Altamira Becht (1994)

ISBN 90 6963 317 5 / NUGI 626

 

 

Sanford, J.A.
De onbekende partner; invloed van het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf op onze relaties.
Lemniscaat, Rotterdam (1982)
ISBN 90 6069 509 7

 

 

Wilson, Colin Meester van de onderwereld; Jung en de twintigste eeuw
Bres, Amsterdam
ISBN 90 6229 007 8
   

Links

 

 

Boeree, George

http://www.ship.edu/~cgboeree/

 

 

Dijkstra, Hans

http://www.inn.nl/~hdijkstr/