Mullah Nasrudin

 

nas

 

 

 

 

 

 


 
Werkvormenboek: Deel 1
 

Begin en afronding van een groepsactiviteit

 

In het eerste uur wordt de "mores" gezet in een groepsbijeenkomst Workshops en trainingen beginnen maar al te vaak met het gevreesde en saaie kennismakingsrondje. Daarmee wordt de trend gezet voor een praatcultuur waarbij mensen elkaar mooie verhalen gaan vertellen in plaats van tot zelfonderzoek en zelfonthulling te komen. De deelnemers belanden dan in hun comfortzone en het is vaak lastig om ze daar weer uit te krijgen. Met enig lef is er direct een heel andere trend te zetten, dat maakt het ook interessant en spannend voor de deelnemers. "Hier gaat het anders, dit is leuk en spannend".

De oefeningen in dit deel zijn geschikt om een (meerdaagse) workshop, zonder veel druk uit te oefenen, op een andere, spannende manier te beginnen en te eindigen.

 

   
 
INHOUD
   
   
Activiteit 1.01

Kennismaking en afronding met lichte en donkere tarotkaarten

Een lichte en een duistere tarot liggen elk in een halve kring met de afbeelding naar beneden rondom de Enneaplaza. De deelnemers kiezen een kaart uit elk van de tarots en vertellen al associerend over zichzelf.

(Verder lezen)

   
Activiteit 1.02

Afronding met tarotkaarten

Osho’s Zen tarot ligt in een cirkel om de Enneaplaza met de afbeelding omlaag. Elke deelnemer trekt twee kaarten, een inzichtkaart over de afgelopen training of workshop en een gidskaart voor de komende tijd.

(Verder lezen)

 

Activiteit 1.03

Het afsluitende gebaar

De deelnemers zitten in een kring om of op de enneaplaza, bij voorkeur op een van de punten. Zij laten vanuit de energie vanuit dat punt een gebaar naar boven komen. Dat gebaar wordt naar de groep gemaakt.

(Verder lezen)

   
Activiteit 1.04

Wie ben jij?

Door in tweetallen steeds opnieuw aan elkaar te vragen: "Wie ben jij" kunnen steeds diepere lagen van de persoonlijkheid naar boven komen.

(Verder lezen)

   
Activiteit 1.05

De kaarten

Aan het begin van de training of workshop ligt een flinke verzameling prentbriefkaarten of andere plaatjes bijvoorbeeld: De Osho Zentarot en Madame Endora’s Fortune Cards met de beeldzijde omhoog in het centrum van de groep. Elke deelnemer kiest het plaatje dat hem het meest aantrekt en dat wat hem het meest afstoot er uit.

(Verder lezen)

   
 

 

 
DE ACTIVITEITEN
 

 

   
Activiteit 1.01 Kennismaking en afronding met lichte en donkere tarotkaarten
  Een lichte en een duistere tarot liggen elk in een halve kring met de afbeelding naar beneden rondom de Enneaplaza. De deelnemers kiezen een kaart uit elk van de tarots en vertellen al associerend over zichzelf.
   
 

Materiaal:

Een lichte tarot bijvoorbeeld Osho’s Zentarot en een donkere tarot bijvoorbeeld Madame Endora’s Fortune Cards. De tarots liggen elk in een halve kring met de afbeelding naar beneden rondom het Enneagram van de Enneaplaza.

Duur:  

Afhankelijk van het aantal deelnemers 20 – 45 min.

Onderzoek:

Kennismaking, wat je motiveert en wat je vermijd.

Programmering:

Eerste deel als kennismaking en opstart aan het begin, tweede deel bij de afronding aan het einde van een (meerdaagse) workshop

Beschrijving:

Stap 1:

Trek een kaart uit de donkere tarot voor wat je vermijdt in je leven.

Trek een kaart uit de lichte tarot voor wat je zoekt of nastreeft en je leven en licht op wil laten schijnen in deze workshop.

Geef antwoord op de volgende vragen, laat je inspireren door de kaart(en).

Wie ben ik en wat weet ik al van het Enneagram?

Wat vermijd ik in mijn leven

Wat zoek ik in mijn leven en waar wil ik licht op laten schijnen in deze workshop?

Maak een ronde waarin elke deelnemers de vragen kan beantwoorden

Stap 2:

De getrokken kaarten worden op de rand van het Enneagram gelegd, gaande de workshop kan worden besproken of de betekenis van de kaarten al meer helder wordt.

Stap 3:

De kaarten worden aan het einde van de workshop opnieuw bekeken en besproken wat ze dan betekenen voor de betreffende deelnemer

Toelichting:

De tarotkaarten zijn archetypische afbeeldingen die al associërend moeten worden bekeken. De lichte kaart zegt iets over bewuste intenties. De donkere kaart geeft informatie uit het verdrongen, onderbewuste deel van het bewustzijn.

Commentaar:

Het is frappant hoe treffend en toepasselijk de getrokken kaarten meestal zijn. De betekenis van de kaarten wordt soms aan het begin niet of nauwelijks herkend en is aan het einde van de workshop glashelder.

   
Activiteit 1.02 Afronding met tarotkaarten
  Osho’s Zen tarot ligt in een cirkel om de Enneaplaza met de afbeelding omlaag. Elke deelnemer trekt twee kaarten, een inzichtkaart over de afgelopen training of workshop en een gidskaart voor de komende tijd.
   
 

Materiaal:

Osho’s Zen tarot, in een cirkel om de Enneaplaza gelegd met de afbeelding omlaag. Een van de vele andere tarots (Er zijn er honderden) kan natuurlijk ook. Van belang is dat het een tarot is met afbeeldingen waar ook niet ingewijden goed op kunnen associëren. Persoonlijk vind ik de bekende Rider tarot daar minder geschikt voor.

Duur:

15 – 30 min.

Onderzoek:

Programmering:

Tijdens de laatste ronde in een groepsactiviteit

Beschrijving:

Twee kaarten trekken een voor de afgelopen training, een gidskaart voor de komende tijd.

In een ronde laten zien en associatief laten vertellen.

Varianten:

Kan gecombineerd worden met andere afrondende activiteiten zoals:

Geef in een enkel woord of korte zin aan hoe je de deur uitgaat.

Geef in een enkele zin aan wat je de begeleiders wilt meegeven.

Geef kort aan wat de essentie is van wat je uit deze workshop enz. meeneemt.

Kan gecombineerd worden met een aandenken of cadeautje.

kan afgesloten worden met een drankje en een hapje

Toelichting:

Zeker als het uitgebreid wordt met een van de varianten kan het, in al zijn eenvoud, een leuk en intensief afscheidsritueel worden.

Commentaar:

De activiteit lijkt op het eerste oog zeer simpel maar de ervaring leert dat beide kaarten, nog op de valreep, tot frappante inzichten en uitspraken van de deelnemers kunnen leiden. Deelnemers vinden dit in het algemeen een leuke afscheidsoefening. Met wat geluk is er ook veel humor in de groep: "Zo zie je wel, steek dat maar in je zak".

   
Activiteit 1.03 Het afsluitende gebaar
  De deelnemers zitten in een kring om of op de enneaplaza, bij voorkeur op een van de punten. Zij laten vanuit de energie vanuit dat punt een gebaar naar boven komen. Dat gebaar wordt naar de groep gemaakt.
   
 

Materiaal:

Geen

Duur:

10 – 15 min.       

Onderzoek:

Programmering:

De allerlaatste ronde in een groepsactiviteit

Beschrijving:

Zitten in een kring om de Enneaplaza op de grond of eventueel op stoelen. Het mooiste is als elke deelnemer bij of op een van de (twaalf) enneagrampunten zit. Het is goed om ze dan zelf hun punt uit te laten kiezen. De deelnemers maken contact met het punt, ervaren de energie ervan en laten van binnenuit een gebaar ontstaan.

Achtereenvolgens maakt ieder het (rituele) gebaar naar de groep toe en sluit voor zichzelf daarmee de workshop of training af.

Stem af op de essentie van het Enneagrampunt of je eigen essentie en laat het gebaar van daaruit ontstaan. Dus zeker niet bedenken.

Nabespreking:

De activiteit wordt niet nabesproken, de groep gaat direct hierna uiteen. Er kan desgewenst natuurlijk wel gewoon afscheid worden genomen.

Toelichting:

Commentaar:

Wat afhankelijk van de diepgang van de groep is dit een activiteit die mensen diep kan raken. De gebaren ontstaan spontaan en kunnen zeer archetypisch zijn.

   
Activiteit 1.04 Wie ben jij?
  Door in tweetallen steeds opnieuw aan elkaar te vragen: "Wie ben jij" kunnen steeds diepere lagen van de persoonlijkheid naar boven komen.
   
 

Materiaal:

Geen

Duur:

Ca 30 min.

Onderzoek:

Naar wie ben je eigenlijk? Ben je je verhaal of ben je iets anders?

Programmering:

Aan het begin van een workshop of sessie om zelfonderzoek in gang te zetten. Dit kan, maar hoeft niet de allereerste activiteit binnen de groepsbijeenkomst zijn.

Beschrijving:

In tweetallen A en B

A vraagt aan B: “Wie ben jij?”.

A luistert naar wat B over zichzelf vertelt. NB alleen maar aandacht geven en luisteren, geen interventies van welke soort ook!

Na enige tijd vraagt A opnieuw: “Wie ben jij?” en luistert weer.

De vraag “Wie ben jij?” wordt 4 tot 5 keer herhaald, waarna B alleen maar luistert.

Dan stelt A de vraag “Wie ben jij nu echt?” en luistert opnieuw.

Eventueel kan als laatste door A de vraag worden gesteld: “Wie ben jij zonder je verhaal?”.

Enkele minuten nabespreken.

Wisselen, B stelt nu de vragen aan A en luistert.

Varianten:

Eindigen met de vragen:

“Wát ben jij eigenlijk?”

Nabespreking:

Opvragen van de ervaringen. Wellicht ingaan op hoe we onszelf definiëren ofwel wat we geloven dat we zijn in plaats van rechtstreeks waarnemen wat we zijn. Is er wel een ik te ervaren? of zijn dat alleen maar verhalen en wat blijft er over als al die verhalen stoppen?

Toelichting:

De oefening is afgeleid van de beroemde vraag zoals die door Shri Ramana Maharsi in de Advaita Vedanta als basismeditatie wordt gesteld. Daar is overigens de laatste vraag die je aan jezelf stelt: “Wat ben jij?”. In de Oshotrainingen in de asram in Poona werd en wordt deze oefening zeer langdurig gedaan. Vele uren tot zelfs dagen aan toe. De grondgedachte daarachter is dat uiteindelijk het verhaal opraakt en het oorspronkelijk gezicht van het individu te voorschijn komt.

Commentaar:

Zelf als de activiteit betrekkelijk korte tijd wordt uitgevoerd (bv. 15 min. per persoon) zijn de resultaten al opvallend. De meeste mensen gaan korte tijd uit het oppervlakkige verhaal en laten hun individualiteit meer zien. De activiteit kan dus behoorlijk indringend uitpakken.

   
Activiteit 1.05 De kaarten:
  Aan het begin van de training of workshop ligt een flinke verzameling prentbriefkaarten of andere plaatjes bijvoorbeeld: De Osho Zentarot en Madame Endora’s Fortune Cards met de beeldzijde omhoog in het centrum van de groep. Elke deelnemer kiest het plaatje dat hem het meest aantrekt en dat wat hem het meest afstoot er uit.
   
 

Materiaal:

Flinke verzameling prentbriefkaarten,ander beeldmateriaal of beeldende tarotkaarten, bijvoorbeeld: De Osho Zentarot en Madame Endora’s Fortune Cards.

Duur:

30 tot 45 min.

Doel:

Een workshop beginnen met een beroep op het beeldende en associatieve vermogen van de deelnemers.

Programmering:

Aan het begin van een workshop, als alternatieve kennismaking.

Beschrijving:

De kaarten worden in het midden van de groep uitgespreid en met de afbeeldingen naar boven neergelegd, zodat de deelnemers alle kaarten zien en er een keuze uit kunnen maken.

De deelnemers worden uitgenodigd om de kaart die hen het meest aanspreekt en de kaart die het meest afstoot te pakken.

Een korte ronde waarin elke deelnemer al associërend kan vertellen waarom de ene kaart aantrekt en de andere afstoot.

Varianten:

De deelnemers noemen hun naam en stellen zich in enkele zinnen voor. Lange verhalen zijn niet toegestaan, daarna wordt op de kaarten geassocieerd.

De deelnemers beantwoorden tevens de vragen:

  • Wat wil je hier halen
  • Wat wil je hier brengen

Toelichting:

Deze werkwijze is een interessant alternatief op het gebruikelijke rondje waarmee workshops vaak beginnen. Mensen laten aan de hand van de kaarten meer en interessantere dingen van zichzelf zien dan gebruikelijk.

Zelfonthulling wordt sterk gestimuleerd. Ook wordt er een beroep gedaan op het beeldende vermogen van mensen, gecombineerd met vrije associatie.

Commentaar:

Deze aanpak zorgt al snel voor een intieme en open sfeer in een groep.