Mullah Nasrudin

 

nas

 

 

 

 

 

 


 
Werkvormenboek: Deel 7

 

Meditatieve werkvormen
Er bestaan vele tientallen, zo niet honderden meditatievormen die in groepen worden gebruikt en allerlei ervaringen oproepen. Ze kunnen zeer dynamisch zijn en gericht op het aan het licht brengen van onbewust materiaal dan wel wel juist gericht op het verwerven van innerlijke stilte. Hier beschrijf ik enkele meditatievormen die mij bijzonder goed zijn bevallen.
 
 
 
 

 

   
Activiteit 7.01

Samenklank  

De negen punten van het Enneagram staan voor de negen energieën, de negen scheppende kwaliteiten tijdens creatieprocessen. Vaak wordt daarbij in mythen gesproken over het scheppende woord. De deelnemers kunnen iets van die scheppende kwaliteiten in deze meditatieve oefening ervaren.

(Verder lezen)

 

 

Activiteit 7.02

De Egyptische krachtcirkel

Het Enneagram is een buitengewoon krachtig symbool, waarbij de negen energieen intensief samenwerken. De hier beschreven meditatieve oefening kan de groep in contact brengen met de intense kracht van het Enneagram.

(Verder lezen)

   
Activiteit 7.03

Noels meditatie

Een eenvoudige actieve meditatie die deelnemers uit hun hoofd haalt en naar een gevoel van innerlijke ruimte, vrijheid en energie kan brengen. De meditatie hoeft niet lang te duren om effect te hebben.

(Verder lezen)

   
Activiteit 7.04

Het geheim van de Gouden bloem  

Het geheim van de gouden bloem is de titel van een klein chinees boekje over meditatie. Door die meditatievorm te beoefenen kom je uiteindelijk terecht in het centrum van de bloem. Dat wordt daar ook: "Het midden temidden van de voorwaarden genoemd".

(Verder lezen)

 

Activiteit 7.05

Chaosmeditatie of sterrenmeditatie.

Deze chaosmeditatie lijkt in eerste instantie wel wat op Noels meditatie, maar is veel intensiever. Het kan tjdens de meditatie het gevoel oproepen binnen een grote chaos, toch vrij te zijn als een vogel in de lucht. Tijdens de laatste fase zien mensen vaak de sterrenhemel boven zich. Daar komt de naam sterrenmeditatie vandaan

(Verder lezen)

   
   
   
   
 
De activiteiten
   
Activiteit 7.01

Samenklank

De negen punten van het Enneagram staan voor de negen energieën, de negen scheppende kwaliteiten tijdens creatieprocessen. Vaak wordt daarbij in mythen gesproken over het scheppende woord. De deelnemers kunnen iets van die scheppende kwaliteiten in deze meditatieve oefening ervaren.

 

Materiaal:

Een voldoende ruime Enneaplaza

Duur:

10 - 20 minuten          

Onderzoek:

Naar de samenklank van de negen energieën.

Programmering:

Ergens in het programma waar behoefte is aan iets meditatiefs, De activiteit is ook zeer geschikt als afsluiting van een programma. Het wel prettig, maar niet strikt noodzakelijk als de deelnemers al enige ervaring hebben met het zich afstemmen op een essentie van het Enneagram.

Beschrijving:

De deelnemers worden verzocht om een essentiepunt in de Enneaplaza te kiezen. Kies een punt dat positief of aantrekkelijk voelt.

De deelnemers en zo mogelijk de begeleider(s) gaan op het gekozen punt staan. Ze sluiten hun ogen en stemmen zich innerlijk af op de energie van het punt.

Zoveel mogelijk vanuit die energie laten zij een toon ontstaan die ze beginnen te uiten. De tonen laten aanzwellen enz. Onderzoek of het mogelijk is om enerzijds de energie van het punt te laten spreken en anderzijns op de melodie van de groep af te stemmen.

Meestal begint een van de begeleiders, laat de samenklank op een gegeven moment vanzelf eindigen.

Varianten:

Doe hetzelfde, maar kies nu een essentiepunt dat je afstoot.

Nabespreking:

Kort de reacties en de ervaringen opvragen

Toelichting:

Vaak wordt letterlijk hoorbaar hoe de samenklank van de groep is. Een groep waarvan de de leden niet met elkaar kunnen opschieten blijkt meestal geen harmonische samenklank op te leveren.

Commentaar:

Soms ontstaat er een prachtige samenklank met grote diepte, waardoor de deelnemers ook geraakt worden.

Bron: Jan Top

   
Activiteit 7.02

De Egyptische krachtcirkel

Het Enneagram is een buitengewoon krachtig symbool, waarbij de negen energieën intensief samenwerken. De hier beschreven meditatieve oefening kan de groep in contact brengen met de intense kracht van het Enneagram.

 

Materiaal:

Een ruime Enneaplaza ligt gereed

Duur:            

Ca 15 min. plus nabespreking

Onderzoek:

De mogelijkheid om vanuit de essenties, eenpuntig contact te maken met het centrum.

Programmering:

Ergens in het programma waar behoefte is aan iets meditatiefs, De activiteit is ook zeer geschikt als afsluiting van een programma. Het wel prettig, maar niet strikt noodzakelijk als de deelnemers al enige ervaring hebben met het zich afstemmen op een essentie van het Enneagram.

Beschrijving:

De deelnemers worden verzocht om een essentiepunt in de Enneaplaza te kiezen. Kies een punt dat positief of aantrekkelijk voelt.

De deelnemers en zo mogelijk de begeleider(s) gaan op een stoel voor het gekozen punt zitten.

Zonodig demonstreert een begeleider de Egyptische meditatieve krachthouding, met de gerichtheid op het centrum van het Enneagram. Dat wil zeggen:

Rechtop zitten, de ruggegraat recht.

De voeten goed geaard op de grond, met de punten van de schoenen zo zuiver mogelijk gericht op het centrum van het Enneagram.

De handen tegen elkaar gevouwen, met de punten van de vingers op het centrum van het Enneagram gericht.

De ogen, al dan niet gesloten worden eveneens op het centrum gericht.

De deelnemers sluiten de ogen en stemmen zich innerlijk enerzijds af op de energie van het essentiepunt waar zij voor zitten en anderzijds op het centrum van het Enneagram. Ze sluiten hun ogen en stemmen zich innerlijk af op de energie van het punt.

In alle rust nu afwachten en laten gebeuren. De meditatie moet wel minstens 10 - 15 minuten worden volgehouden..

Muziek:

Eventueel:

Procession to the Center of the Pyramid (11,05 min.)

CD: Pharaoh, Phil Thornton

Nabespreking:

Kort nabespreken

Toelichting:

De ingenomen houding is een zeer oude egyptische meditatiehouding.

Commentaar:

Rituele houdingen zoals Mudra's en andere handstanden kunnen de energie oproepen die bij die houding horen. Ze moeten dan vaak betrekkelijk lang (bijvoorbeeld 15 minuten) worden volgehouden.

De hier beschreven meditatie kan zeer indrukwekkend zijn voor de deelnemers en bijvoorbeeld gevoelens van ruimt, kracht grootsheid en vrijheid oproepen.

   
aActiviteit 7.03

Noels meditatie

Een eenvoudige actieve meditatie die deelnemers uit hun hoofd haalt en naar een gevoel van innerlijke ruimte, vrijheid en energie kan brengen. De meditatie hoeft niet lang te duren om effect te hebben.

 

Materiaal:

Voldoende open vloerruimte

Duur:

15 - 30 min.        

Onderzoek:

Programmering:

Mooie afsluiting van bijvoorbeeld een avond, eventueel kan de meditatie overgaan in een dansavond.

Beschrijving:

De deelnemers verdelen zich over de beschikbare ruimte, gaan daar rustig staan en sluiten de ogen.

Ze worden uitgenodigd om de aandacht naar de adem te brengen. Bij het inademen volheid naar binnen halen, bij het uitademen leegte naar buiten ademen. Als je lichaam wat wil bewegen, bijvoorbeeld zwaaien is dat OK.

Op een zeker moment worde de deelnemers uitgenodigd om de ogen wat te openen en in de (vrije) ruimte vlak voor zich te stappen, langzaam beginnen te lopen, steeds maar in de ruimte, zoek steeds opnieuw de vrije ruimte op om daar in te stappen.

Steeds sneller lopen door de ruimte, steeds in de vrije ruimte stappen, sneller en sneller. Op een gegeven moment weer langzamer en tot stilstand komen.

Met gesloten ogen beginnen te bewegen (dansen) van binnen uit, niet bedenken wat je gaat doen maar jezelf van binnenuit laten leiden.

Bij dit laatste deel kan zachte dansmuziek worden opgezet. Meditatief zeer geschikt is bijvoorbeeld de laaste fase van de Osho meditatie Dynamics of de muziek van de Natarasj dansmeditatie.

Nabespreking:

Geen nabespreking

Toelichting:

Commentaar:

Een zachte, bijzonder plezierige dynamische meditatie.

Bron: Noel

   
Activiteit 7.04

Het geheim van de Gouden bloem  

Het geheim van de gouden bloem is de titel van een klein chinees boekje over meditatie. Door die meditatievorm te beoefenen kom je uiteindelijk terecht in het centrum van de bloem. Dat wordt daar ook: "Het midden temidden van de voorwaarden genoemd". In deze meditatie beoefen je in het laten doorstromen van energie van licht en energie van duisternis. In enneagramtermen is dat op het diepste niveau de energie van punt 9 en de energie van punt 4,5. Op een wat minder diep niveau is dat de energie van punt 3 en de energie van punt 6.
 

Materiaal:

CD met de Oshomeditatie “Het geheim van de gouden bloem”.

De Enneaplaza op de grond is prima, maar geen noodzaak.

Duur:       

20 minuten      

Onderzoek:

Programmering:

Heel geschikt als meditatie om de dag mee te beginnen. Kan ook als opstart van de dag worden gebruikt met direct daarna een uitleg over het punt 9 en het punt 4,5 en de wisselwerking daartussen.beginnen

Beschrijving:

De deelnemers zitten op een stoel in een kring, als de Enneaplaza er ligt, zitten ze om de enneaplaza, eventueel bij een essentie. Stevig en ontspannen zitten, hoofd goed rechtop, rug recht, voeten goed op de grond. Ze brengen zichzelf, eventueel onder begeleiding tot ontspanning.

Dan begint de muziek.

In eerste instantie alleen op de inademing licht(energie) van boven naar beneden door je lichaam laten stromen zodanig dat het onder je de aarde in vloeit.

In tweede instantie alleen op de uitademing duisternis van beneden door je lichaam naar boven laten stromen.

Tenslotte na enige tijd op de inademing licht naar beneden laten stromen en op de uitademing duisternis naar boven laten stromen. Zo wisselen in een ademritme licht en duisternis elkaar af, beide reinigen je.

Nabespreking:

Eventueel kort nabespreken

Toelichting:

Commentaar:

Dit kan een diepreinigende meditatie ervaring worden. Deze past voortreffelijk binnen het Enneagram.

Bron. Osho

   
Activiteit 7.05

Chaosmeditatie of sterrenmeditatie.

Deze chaosmeditatie lijkt in eerste instantie wel wat op Noels meditatie, maar is veel intensiever. Het kan tjdens de meditatie het gevoel oproepen binnen een grote chaos, toch vrij te zijn als een vogel in de lucht. Tijdens de laatste fase zien mensen vaak de sterrenhemel boven zich. Daar komt de naam sterrenmeditatie vandaan
 

Materiaal:

Voldoende vrije vloerruimte

Passende muziek tijdens stap 3 met een stevig walsritme bijvoorbeeld het nummer Dreams van The Almond Brothers (12 min.) en/of een slow-foxtrot ritme. Het nummer Echoes van Vangelis is heel geschikt (8.30 min.)

Passende dansmuziek tijdens stap 5

Duur: 30 - 45 minuten

Onderzoek: Ervaren van individuele vrijheid in collectieve chaos. De meditatie geeft bovendien na inspanning een diepe ontspanning.

Programmering: Na mentale inspanning waarbij bijvoorbeeld veel gepraat is of na intensieve sessies met veel exposure. Is heel geschikt om een intensieve dag of sessie mee te beëindigen.

Beschrijving:

Stap 1. (1 min.) De deelnemers verdelen zich in de ruimte en sluiten de ogen.

Stap 2. (3 – 5 min.) Aandacht naar de adem brengen, bij inademen volheid naar binnen, bij uitademen, leegheid naar buiten.

Ga mee met eventuele zachte bewegingen van je lichaam, blijf de aandacht bij de ademhaling houden.

Stap 3. (10 – 20 min.) Nodig de deelnemers uit om de ogen wat te openen en in een plek waar ruimte is te stappen. Langzaam beginnen te lopen, steeds in een plek waar ruimte is, zoek steeds opnieuw de vrije ruimte op om in te stappen.

Steeds sneller lopen door de ruimte, steeds in de vrije ruimte stappen, sneller en sneller en sneller.

De begeleider vuurt aan om steeds sneller te gaan lopen totdat de hele ruimte gevuld is met chaotische beweging. Bijvoorbeeld: “sneller, steeds sneller”. “Voel je vrijheid, vrij als een vogel in de lucht”. “Totale chaos, totale vrijheid”. “Als er een botsing is, is het maar een moment en dan ben je weer vrij”.

Op een gegeven moment weer langzamer en tot stilstand komen.

Stap 4 : ( 10 min.) De deelnemers worden uitgenodigd op de grond te gaan liggen en volledig te ontspannen. Eventueel kan gevraagd worden om zich te realiseren dat ze onder een sterrenhemel liggen.

Stap 5. (15 – 30 min.) Opstaan en met gesloten ogen beginnen te bewegen (dansen) van binnen uit, niet bedenken wat je gaat doen maar jezelf van binnenuit door de muziek laten meenemen.

Nabespreking:

Niet per sé nodig, eventueel kort ervaringen opvragen

Toelichting:

Door de afwissende rust en activiteit vallen oude spanningen weg en worden de deelnemers energiek op een ontspannen, stressloze manier. De meditatie geeft de meeste deelnemers een intense ervaring van vrijheid.

Commentaar:

Mits op een passend moment gedaan wordt deze meditatie hoog gewaardeerd.